Under den tidiga fasen av Kvarnviks Strand-projektet så delades ansvaret mellan olika inblandade aktörer, t ex byggare och arkitekter. Nu går projektet in i en annan fas, och då skrivs det över av praktiska skäl till Kvarnviks Strand AB (en del av Qarlbo Property AB). Detta för att enklare kunna detaljstyra arbetet med fokus på hållbarhet, men också för att bättre kunna verka för bygdens bästa. Det är fortfarande Conni Jonsson med familj som äger och leder projektet men nu under ett bolagsnamn.