Välj en sida

Den 19 juni var geotekniker och lantmätare från vår samarbetspartner Mitta på plats för att göra geotekniska undersökningar och en inmätning av terrängen. Dessutom var arkeologen från Östergötlands Museum på plats för att göra en fältundersökning. Intressant är en karta hon hade med sig från 1760-talet där det visas ett torp på tomten vid skogsöppningen mot sjön. Tydligen ansågs platsen redan då vara en självklar och attraktiv plats för boende!