Fasadritning Hustyp A
Situationsskiss Kvarnviks Strand

Vi får många frågor om projektet och det är vi väldigt glada för. Här nedan försöker vi svara på de vanligast förekommande.

Vad är det preliminära inflyttningsdatumet?

Inflytt är beräknad till 1 januari 2022, med eventuell smygstart runt jul 2021.

Vilka bostäder finns tillgängliga just nu?

Just nu är alla bostäder tillsatta. Det går bra att ställa sig i kö för att få information när en bostad blivit ledig. 

Vilken storlek på bostäder finns?

Vi har samlat information om bostädernas storlek här: Ritningar & Priser 

Vad ingår i hyran?

Vatten, tillgång till gemensamhetshuset, gemensamma växthuset och bastun.
Hushållsel och värme ingår ej, samt att en föreningsavgift tillkommer.  Hur stor avgiften är bestäms av den blivande föreningen och kommer vara mellan 300-500 kr.

Vilken hyra är beräknad för de olika bostäderna?

Vi har samlat information om bostädernas hyror på sidan Ritningar & Priser 

Vilken insats är beräknad för de olika bostäderna?

Vi har samlat information om bostädernas insats här: Ritningar & Priser 

Kvarnvik ingår upplåtelseformen kooperativ hyresrätt, vad innebär det?

Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten stämmer till stor del överens med vad som gäller vid vanlig hyra.
En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som hyr ut minst tre lägenheter till sina medlemmar. Föreningen är hyresvärd och hyresgästen är medlem i föreningen.
Varje medlem ska betala en insats och en upplåtelseinsats i samband med att han eller hon får hyra en lägenhet. 

 • En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening, som hyr en fastighet och hyr ut lägenheterna till sina medlemmar.
 • De boende blir medlemmar i föreningen när de undertecknat hyreskontrakt samt erlagt medlems- och upplåtelseinsats.
 • Insatsen som medlemmen erlagt betalas tillbaka när medlemmen flyttar från föreningen.
 • Medlemskapet ger den boende bra möjligheter att påverka sin boendesituation genom att närvara på den årliga föreningsstämman.

Krav på medlemmarna

 • Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster eller på annat liknande sätt delta i verksamheten.
 • När medlemmarna flyttar kan de inte sälja den kooperativa hyresrätten, utan den återgår till föreningen.

Fördelar med kooperativ hyresrättsförening

 • Varje medlem har i regel en röst. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande.
 • Genom att du erlägger en insats blir din hyra lägre.
 • Du kan njuta av känslan av ett eget hus samtidigt som du inte behöver sköta om tomten eller husets yttre, om du inte vill.
 • Du behöver inte äga allt själv, dela på saker som du använder mer sällan, till exempel bastu.
Jag vill anmäla intresse till ett boende i Kvarnvik Strand, hur gör jag?

Du kan anmäla ditt intresse och få en köplats här: Gör intresseanmälan.

För att binda din anmälan och säkra din plats i kön behöver du göra detta:

 • Gör en inbetalning på 500 kr till BankGiro 5583-7462 (Kvarnviks Strand, kooperativ hyresrättsförening)
 • Skicka en betalningsbekräftelse (kontoutdrag eller skärmdump på överföringen) till matilda.kyringer-jurell@qarlbo.com

Anmälningsavgiften dras sedan av på insatsen.

Du kan när du vill gå ur kön om du ångrar ditt intresse och få anmälningsavgiften återbetald.

Har du fler frågor om intresseanmälan?
Kontakta Matilda Kyringer-Jurell, Kvarnviks Strand AB. Mail: matilda.kyringer-jurell@qarlbo.com

När kommer hyreskontrakten att skrivas?

Hyreskontrakt skrivs numera löpande med anmälda intressenter.

Vilka sitter i styrelsen till föreningen?
Idag finns en interimsstyrelse i föreningen utsedd av fastighetsägaren. Ett ordinarie årsmöte att hållas under 2022 och en ny styrelse utses av medlemmarna.
Hur ser processen ut för kontraktsskrivning?

När bostaden som önskats är tillgänglig hör hyresvärden av sig till dig. Tackar du ja till medlemskapet i Kvarnviks Strand, kooperativ hyresrättsförening ska hyreskontrakten signeras.

Hyresvärden skickar dig två kopior på hyreskontrakten som undertecknas och skickas tillbaka per post. Samtidigt ska en bokningsavgift på 10 000 kronor betalas till Bankgiro 5583-7462 (Kvarnviks Strand, kooperativ hyresrättsförening). Bokningsavgiften tillgodoräknas när den slutliga insatsen ska betalas, dvs den dras av från insatsen.

När bokningsavgiften har erlagts får du som hyresgäst tillbaka ditt hyreskontrakt i original, undertecknat av båda parter.

Resterande del av den totala insatsen ska sedan ha betalats till hyresvärden senast fyra veckor innan inflytt, till Bankgiro 5583-7462 (Kvarnviks Strand, kooperativ hyresrättsförening).

Tackar du nej till boendet bör föreningen informeras så snart som möjligt.

Har du övriga frågor som inte besvaras här, kontakta oss: 

Matilda Kyringer-Jurell. Kvarnviks Strand AB. Mail: matilda.kyringer-jurell@qarlbo.com