I slutet av förra året fastställde kommunen att adresserna för det nya bostadsområdet blir “Kvarnvik Tallbacken 16-24”, adresser som både vi och några boende tycker är lite missvisande och lätt kan blandas ihop med det närliggande området Tallbacken. Med hjälp av våra jurister valde vi att överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten, som nu meddelat avslag på överklagan med följande motivering.

Åtvidabergs kommun har i enlighet med 10 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister fastställt belägenhetsadresser för fastigheten Nora 1:25. Enligt 25 § samma lag får ett sådant beslut inte överklagas. Enligt 13 kap. 3 § kommunallagen gäller inte bestämmelserna om laglighetsprövning om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. Det överklagade beslutet kan inte i enlighet med ovan prövas i den ordning som gäller för laglighetsprövning. Överklagandet ska därför avvisas.

Lite enklare förklarat kan man säga att så som lagen är skriven, går det inte överklaga beslut om adresser.

Vi vill passa på förtydliga att det endast gäller gatuadresserna och att vi fortfarande kommer kalla bostadsområdet för Kvarnviks Strand. Föreningen kommer till exempel fortfarande heta Kvarnviks Strand och ni kan följa Kvarnviks Strand på Facebook och på vår webbplats kvarnviksstrand.se. Det handlar alltså inte om ett namnbyte på området utan endast gatuadresserna.