För information har Bankgiro 5583-7462 överlåtits från Kvarnviks Strand AB till Kvarnviks Strand, kooperativ hyresrättsförening per 1 april 2021. Detta påverkar inte den intresseanmälning som tidigare betalats in på bankgirot. Överlåtelsen har endast gjorts av administrativa skäl då Kvarnviks Strand, kooperativ hyresrättsförening är den part som erbjuder tecknande av hyresavtal.