Idag gjuts den sista husplattan på byggplatsen vid Kvarnviks Strand och i och med det är alla gjutningar för husgrunderna klara och nästa skede i byggprojektet kan ta vid.

Stommen till gemenskapshuset är rest, och takstolarna är på plats. Idag läggs även papp på taket, vilket innebär att huset nu är tätt inför vintern.

Kvarnviks Strands gemensamhetshus