Hållbarhet och helhetssyn

Ett hållbart hem ska vara bra, inte bara för människorna som bor här utan också för samhället och för kommande generationer. Därför har vi utvecklat hus i ett område som möjliggör den bästa interaktion mellan människa och miljö. Vi vill använda oss av nya hållbara tekniker och vi väljer byggmaterial med omsorg för att kunna skapa hem som både är bra för sina invånare för planeten. Projektet tar avstamp i de globala målen – Agenda 2030.

Ett hållbart hem och område

Vårt mål är att bygga hem som gör det möjligt att ha en hållbar livsstil. De skissade parhusen och små villorna är kompakta men samtidigt rumsliga och väl genomtänkta. Mycket hus för pengarna helt enkelt. De nya hemmen byggs resurseffektivt och med material som är sunda för människa och miljö. Utöver den ekonomiska och ekologiska hållbarheten, har vi stora ambitioner att skapa ett socialt hållbart område som är väl förankrat i sin omgivning.

Vi vill utveckla ett område som inbjuder till möten med både grannar, vänner och familj och där det är lätt att agera för planetens bästa. Ett område där människor trivs. Genom att prata med människor som redan idag bor i området, men också med de som ska flytta in samt börja samarbeta med lokala aktörer kan vi utveckla ett område som kan bidra till något positivt för det lokala samhället. Ett område som adderar nya värden och ger ett mervärde för fler än bara de som ska bo här. 

Grön och vattennära miljö

Den gröna och lantliga karaktären har hela tiden funnits med i tankarna kring projektet. Det sjönära läget nyttjas fullt ut vid placeringen av huskropparna så att varje hus har utsikt över sjön. Den fina skogen längst Önns strand kommer att öppnas upp och en stig längs vattnet ska leda till båtbryggan och bastun för att underlätta möjligheten att ta del av utsikten och omgivningen.

Centralt i området har vi planerat för en gemensam trädgård med plats för växter, örter, kryddor, blommor och frukt. Det naturnära och sjönära ger inte bara människorna en härlig livsmiljö som skapar trivsel och välbefinnande. Grönområdena bidrar också till bevarandet och utvecklingen av den lokala mångfalden. Små gröna oaser utgör ekologiska språngbrädor för växter och djur. Ett område som är bra för naturen, människorna och djuren!

Ett sunt inomhusklimat

En sund inomhusmiljö är avgörande för ett hållbart hem. Allt ifrån utformningen av ventilation och system för termisk komfort, placering av fönster till materialval är viktiga för inomhusmiljön. I planerna vill vi använda de senaste teknologier inom ventilation, värmeåtervinning, uppvärmning och användning av solenergi för att säkerställa att vi skapar sunda hem som svarar upp mot framtidens krav.