Välj en sida

Nu är detaljplanen för Kvarnviks Strand ute på samråd så att invånare och myndigheter kan lämna sina synpunkter på planerna.

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostäder avsedda för permanentboende. Planen medger plats för ca 14 nya bostäder, initialt fördelad över sex parhus och två villor.

Kommunen önskar nu få synpunkter på förslaget. Planhandlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Sjöberga lanthandel
  • Kommunens webbplats
  • Nya kommunhuset
  • Åtvidabergs bibliotek

Synpunkter lämnas helst så snart som möjligt, dock senast den 17 januari 2020.