fbpx
Nu är vi igång – första spadtaget är gjort!

Nu är vi igång – första spadtaget är gjort!

Nu är vi äntligen igång på riktigt. På projektplatsen vid den vackra sjön Önn pågår nu verksamheten för fullt. Grävskoporna har varit på plats ett tag och schaktarbetena är precis färdigställda. Vi har även börjat att gräva för vatten och avlopp. Nästa steg i...

Goda och glada nyheter

Goda och glada nyheter

Nu har vi fått detaljplanen godkänd och den har vunnit laga kraft. Bygglovet är taget sedan förra veckan. Nu väntar vi bara på att få ett startbesked inom några veckor sedan drar vi igång. Det är mycket jobb kvar men nu ser vi fram emot att kunna "klippa bandet" så...

Framtidens boende i Kvarnvik

Framtidens boende i Kvarnvik

Annons i lokalpressen. I natursköna Kvarnvik, vid sjön Önn cirka 2 mil väster om Valdemarsvik, planeras att bygga 6 stycken parhus 2-3 rok samt 2 stycken fristående villor med byggstart hösten 2020. Alla med sjöutsikt. Bostäderna kommer att upplåtas i en form av...

Detaljplanen ute på samråd

Detaljplanen ute på samråd

Nu är detaljplanen för Kvarnviks Strand ute på samråd så att invånare och myndigheter kan lämna sina synpunkter på planerna. Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostäder avsedda för permanentboende. Planen medger plats för ca 14 nya bostäder,...

Arkeologisk undersökning

Arkeologisk undersökning

Måndag 25 till onsdag 27/11 har arkeologerna på Östergötlands Museum genomfört en steg 2 arkeologisk undersökning. Platsen som ligger någorlunda upphöjd närmast badplatsen, visade sig i steg 1 utredningen var bebott redan på...

Landsbygdens Dag

Landsbygdens Dag

Den 29e juni firades Landsbygdens Dag i Kvarnvik. Vi från projektet Kvarnviks Strand fick möjlighet att visa upp de första idéerna och skisser för området. Och så fick vi chansen att träffa invånare och besökare för att informera om t ex tidsplanen osv. Dagen blev...

Kvarnvik var bebott redan 1760

Kvarnvik var bebott redan 1760

Den 19 juni var geotekniker och lantmätare från vår samarbetspartner Mitta på plats för att göra geotekniska undersökningar och en inmätning av terrängen. Dessutom var arkeologen från Östergötlands Museum på plats för att göra en fältundersökning. Intressant är en...