Välj en sida

Måndag 25 till onsdag 27/11 har arkeologerna på Östergötlands Museum genomfört en steg 2 arkeologisk undersökning. Platsen som ligger någorlunda upphöjd närmast badplatsen, visade sig i steg 1 utredningen var bebott redan på 1760-talet. Nu har arkeologerna också hittat kvartsrester frånredskapstillverkning från stenåldern, och några sotplatser som kan härda från eldstaden. De fynd ligger nära slänten till badplatsen och berörs inte av den planerade bebyggelsen.